Rehberlik

Okulumuzda; çocukların gelişimsel süreçlerini gözlemleyen, çocuğun sınıfla uyumu, sosyalleşmesi, gelişim dönemleriyle ilgili aksaklıklar vb noktalarla ilgili aileyle birlikte çalışan okul psikologumuz vardır. Psikologumuz sınıflarda aktif olarak gözlemde bulunarak öğretmenlerimizin gözlemlerini dinler, kendi yaptığı gözlemleriyle bilgilerini harmanlayarak durumlarla ilgili tespitlerini ailelerle paylaşır ve öngördüğü ya da kendini göstermiş olan davranış durumlarıyla çalışır.

Öğrencinin,

 • Doğru iletişim becerileri kazanabilmeleri noktasında kendilerini sağlıklı ifade etmeleri ve çevresindeki akranları tarafından anlaşılabilmeleri alanında yardımcı olur.

 • Bilişsel, sosyal, duygusal ve hareket gelişimlerini takip eder ve değerlendirir. İhtiyaç doğrultusunda bireysel ya da grup çalışmaları yaparak alanı destekler.

 • Yaş gelişim özelliklerine paralel olacak şekilde temel alışkanlıkları kazanmalarını destekler

 • Problem çözme becerileri kazanmalarını sağlar

 • Karar verme yetisi ve sorumluluk bilinci gibi beceri alanlarını destekleyerek kişisel gelişimlerine yardımcı olur.

 • Yaş gelişim özellikleri paralel olacak şekilde ihtiyaç duydukları noktada akran iletişimi, karşı cinsle ilişkiler, mahremiyet gibi konular ile ilgili danışmanlık yapar.

 • İhtiyaç duydukları alanlarla ilgili doküman hazırlar, seminer düzenler ve rehberlik hizmeti sunar

 • Gereksinim duydukları alanlarda onlara rehberlik hizmeti sunmanın yanı sıra öğrenci-öğretmen ve veli ayağının iletişiminden sorumludur

 • Öğrencilerin gelişimsel süreçleri, akranları ve yetişkinler arası tutum ve davranışları, öğretmen ile kurduğu ilişki şekli ve aile içi ilişkiler gibi konularda bireysel görüşmeler yapar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anlayışı ve İlkeleri:

 • Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları eğitim öğretim sürecinin temel parçalarından biridir.

 • Yalnızca çocuk üzerinde ve velilerle değil, idari kadro ve öğretmenler ile bir bütün olarak, onlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürür.

 • Yapılan çalışmalar ve testler bir program dahilinde bilimsel temellere dayalı bir şekilde yürütülmektedir.

 • Her çocuğun birbirinden farklı  gelişimsel süreç yaşadığı felsefesinden yola çıkar ve her çocuğun farklı zeka türleri, farklı yetenekleri ve eğilimleri olduğunu kabul eder ve bu noktada öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürür.

 • Yapılan bireysel ve grup çalışmaları ile öz güveni yüksek, kendini ifade etmekten çekinmeyen, sorumluluk sahibi, edindiği bilgiyi kullanabilen, yaratıcı, farklı ortamlara ve olan değişikliklere kolay adapte olabilen ve yaşadığı sorunlar karşısında çözüm üretebilme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gelişim MR

Okulumuza devam eden çocuklarımıza 36 aydan itibaren her ay “Gelişim MR ” uygulanarak eğitim programımızda belirtilen becerileri ne düzeyde kazandığı ile ilgili olarak ailelere bilgilendirme yapılır. Böylece, çocukların tüm programla ilgili kazanımları ve geliştirilmesi gereken alanları sürekli olarak takip edilir. Eğer, çocukta desteklenmesi gereken beceriler varsa, bu alanlarda destekleyici ek çalışmalar yapılır.

Yetenek MR

Okulumuza devam eden çocuklarımıza 48 aydan itibaren yılda bir kez “Yetenek MR ” uygulanarak baskın yetenek ve yönelimleri tespit edilir ve ailelere bu konuda bilgilendirme yapılır. Ayrıca, okul ortamında uygulanan yetenek programları ile çocukların performansları desteklenir ve geliştirilir.

Davranış MR

Okulumuza devam eden çocuklarımıza 48 aydan itibaren birinci dönemde bir kez, ikinci dönemde bir kez olmak üzere bir yılda toplam iki kez “Davranış MR” uygulanarak davranış ve uyum sorunları saptanır. Böylece erken dönemde saptanan tüm risk alanları ile ilgili olarak ailelerle bilgi paylaşımında bulunulur. Davranış ve uyum durumu açısından takip edilmesi gereken durumlar varsa, aile ile işbirliği yapılarak süreç yönetilir.

Akademik Bülten

Anne-babaların, çocuklarla ilgili çeşitli konularda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, aylık periyotlarla akademik bültenler hazırlanır Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan bu bültenlerle, psikoloji ve pedagoji alanlarında güncel bilimsel bilgiler yazılı doküman olarak ailelerle paylaşılır.

Veli Seminerleri ve Paylaşım Toplantıları

Veli seminerleri ihtiyaca ve koşullara bağlı olarak planlanır ve velilerimizin çocuklarla ilgili güncel bilimsel bilgileri öğrenmesi sağlanmış olur. Seminerler akademisyenlerimiz tarafından verilir. Veli paylaşım toplantılarında ise; aileler çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunabilir; bu yaş grubunda karşılaştıkları özel durumlar hakkında bilgilendirme yapılır.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Sınıf, branş ve okul psikoloğunun yer aldığı, çocuk hakkında ailenin daha detaylı bilgi almasını sağlayacak görüşmelerdir. Davranış ve uyum durumuyla ilgili dikkati çeken durumlar olduğunda görüşmelerin sıklığı artırılır.

        

Blog

Navigasyon

Sosyal Medya