Amaçlarımız

Umut Anaokulu, bilimsel değerlerin ışığında şekillenen eğitim modelini benimsemiştir.

Bu bakış açısıyla;

  • İnsan, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı

  • Başkalarına zarar vermeden haklarını koruyabilen

  • Öz güven duygusu ve karar verme becerisi güçlü

  • Yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş

  • Türkçeyi doğru kullanabilen

  • Amaçları doğrultusunda mücadele edebilen

  • İç motivasyon kaynakları yüksek

  • Duygusal zeka alanları ve empati yeteneği gelişmiş

  • Güçlü sosyal ilişki ve iletişim becerilerine sahip

  • Bir üst öğretim kademesine her yönüyle hazırbulunuşluk düzeyi gelişmiş

...çocuklar yetiştirmeyi önceliğimiz kabul ediyoruz. 

Blog

Navigasyon

Sosyal Medya